Onderzoek naar pianistieke uitvoeringspraktijk – een poging tot blootleggen van de ontelbare en ‘onzegbare’ rode draden doorheen het pianorepertoire van Bach tot vandaag

Project Details

AcronymKCBACA06JM
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0630/09/11

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other engineering and technology

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.