Ontwikkeling van een dynamische socio-economische beslissings- en controlemethodologie, door de integratie v/e systeem dynamisch model en multicriteria analyse.

Project Details

Description

Het doel van dit aspirantenmandaat is een dynamische beslissingsmethodologie te creëren voor de broeikasgasproblematiek, die lange-termijn situaties gebruikt om de gevolgen van politeike beslissingen en acties na te gaan, en die toelaat de gevolgen hiervan in real time op te volgen om tijdig correctieve acties door te kunnen voeren.

De methodologie die hiervoor gebruikt wordt, is de 'Adaptive Control Methodology', ontwikkelt binnen het Centrum voor Statistiek en Operationeel Onderzoek an de VUB. Ze bestaat uit de integratie van een real time database, een systeemdynamische model, een multicriteria beslissingsprocedureen een 'monitoring'-en 'controle' module. Andere methodes uit het Operationeel Onderzoek vullen de analyses m.b.v.het systeemdynamische model aan.

Concreet moet er onderzork verricht worden naar de inedreerbaarheid van systeemdynamica en multicrietria analyse, econometrie en artificiële intelligentie, moet het systeemdynamische model opgesteld worden na analyse van de reële wereld en moeten er daarna de nodige analyse mee gedaan worden om tot beleidsaanbevelingen te komen in deze uitermate complexe problematiek. Momenteel wordt het toegepast onderzoek vooral toegespitst op het gebruik vean marktinstumenten, zoals emessiebeurzen, om de CO2-problematiek effectief aan te pakken.
AcronymOZR639
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0031/12/03

Keywords

  • reduction hothousegas emission
  • systems dynamics
  • market forces
  • hothousegas emission
  • multicriteria analysis
  • operational investigation
  • statistics

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences
  • Economics and business