Ontwikkeling van een methodologie voor het betrouwbaar kwantificeren van de corrosiebescherming van een metaal door dunne organische of anorganische lagen.

Project Details

Description

Dit project beoogt het op punt stellen van een methodologie waarmee op een betrouwbare wijze de weerstand tegen atmosferische corrosie van een metaal met een deklaag kan worden beschreven. De mogelijkheid om elektrochemische impedantie spectroscopie (EIS) hiervoor in te zetten zal worden onderzocht. Bovendien zal nagegaan worden welke tijdsspanne nodig is om met deze methode een uitspraak te doen over de corrosiebescherming en of deze bijgevolg kan ingezet worden voor een snelle beoordeling van het beschermend vermogen van een deklaag.
De beoogde methode zal bestaan uit een experimenteel deel en een wiskundig deel dat een grondige data-analyse, parameter identificatie en kwantificatie omvat. Er zal gebruik gemaakt worden van de systeemidentificatie om de elektrochemische metingen op een objectieve manier te modelleren. Dit werd recent geintroduceerd in de elektrochemie en zal in dit werk verder uitgebreid worden.
De aanwezigheid van ruis, niet-lineariteiten en niet-stationariteiten in de meetgegevens zal uitvoerig onderzocht worden. Daarna zullen, uitgaande van de experimentele gegevens, een of meerdere parameters worden voorgesteld die de bescherming door de deklaag aangeven. Deze zullen via geavanceerde, statistisch onderbouwde parameterschatting algoritmes worden gekwantificeerd. Bovendien zal de betrouwbaarheid van de bekomen parameterwaarden eveneens
kwantitatief worden bepaald. Al deze gegevens zijn van cruciaal belang om verschillende deklagen op een verantwoorde manier met elkaar vergelijken.
Het vergelijken van de bekomen resultaten met klassieke atmosferische en laboratorium
corrosieproeven voor een beperkt aantal karakteristieke deklagen, maakt eveneens deel uit van deze studie. Dit laat een evaluatie van de vooropgestelde nieuwe methodologie toe op twee niveaus: enerzijds zal uitgemaakt worden of EIS een geschikte techniek is om in te zetten voor het evalueren van de corrosiebescherming van deklagen, anderzijds wordt nagegaan of de vooropgestelde methode toelaat dit te doen in minder dan 1 dag.
AcronymOZR1495
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0731/12/08

Flemish discipline codes

  • Materials engineering
  • Chemical sciences

Keywords

  • coating
  • corrosion
  • EIS- Electrochemical Impedance Spectroscopy