Ontwikkeling van een nieuwe meetmethode gebaseerd op lokale impedantiemetingen, voor de studie en de preventie van lokale corrosie van koper.

Project Details

Description

De doelstelling van dit project is het downscalen van de elektrochemische meetmethoden. Hier wordt de micrometer range beoogd, maar op lange termijn wordt een nog kleinere schaal nagestreefd. De ontwikklede lokale meetmethode moet passen in het kader van de elektrochemische/oppervlakteanalytische aanpak van het onderzoek naar oppervlaktemodificatieprocessen. De fundamentele aspecten van lokale impedantiemetingen, die inherent zijn aan de kleine dimensie van het meetoppervlak moeten zowel voor de meettechnische als voor de modelleringsaspecten doorgrond worden. Voor de realisatie van deze doelstellingen wordt de corrosie van Cu als representatief systemen bestudeerd.
AcronymOZR1259
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0631/12/08

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology