Opbouwen van een uniform kader voor de vergelijking van de kinetische prestaties van chromatografische scheidingsmethodes en kolommen.

Project Details

Description

Het huidige project is erop gericht een nieuw theoretisch kader te bouwen dat de vergelijking tussen de verschillende Hoge Druk Vloeistofchromatografie (HPLC)-alternatieven veel eenduidiger en overzichtelijker moet maken.
Doordat deze alternatieven onderling verschillen door de dragersgeometrie, kolompermeabiliteit, viscositeit enz... laten de klassiek gebruikte van Deentercurves immers niet toe om met één curve een éénduidige onderlinge vergelijking te maken. Om hieraan te verhelpen stelde de TMAS2-onderzoeksgroep (Transport Modelling & Analytical Separation Science) van de VUB daarom zeer recent een nieuwe datavoorstellingsmethode voor, de zogenaamde kinetic plot-methode (KPM) die even makkelijk toegepast kan worden als de van Deemtercurve method, maar die de prestaties van verschillende chromatografiesystemen onmiddellijk vertaalt in een uniforme en tevens praktisch zeer relevante munteenheid, t.t.z. de tijd nodig om een bepaalde resolutie te halen.
De doelstelling van het huidige project bestaat er daarom in om de voordelen en de algemene toepasbaarheid van de KPM experimenteel aan te tonen en ze uit te breiden tot een zo compleet mogelijk prestatie-analyse- en prestatie-voorspellingspakket voor chromatografische systemen.
AcronymOZR1456
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0731/12/08

Keywords

  • chemistry

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Other engineering and technology