Opmaken volledige inventaris v/d verschillende initiatieven inzake veiligheid (beroepen en wijkverenigingen) en leveren van beschrijving (gebaseerd op veldstudie) v/d activiteiten die daadwerkelijk binnen deze initiatieven worden gevoerd.

Project Details

Description

Een eerste doelstelling van het project is het inventariseren van nieuwe beroepen in de veiligheidssector, hun taakomschrijving en werking om eventuele overlappingen en perverse effecten op te sporen. De groeiende beleidsaandacht voor het thema 'Veiligheid' bracht met zich dat tal van nieuwe beroepen in het leven geroepen werden. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de publieke sector, namelijk naar die beroepen die voortspruiten uit het ontstaan van de Veiligheid-en Samenlevingscontracten (later Veiligheid-en Preventiecontracten) en de hervormingen die doorgevoerd werden in het politielandschap van België. Het is de bedoeling om op basis van een documentenanalyse, diepte-interviews met functionarissen in het werkveld (wijkinspecteur, parkeerwachter, lijnspotter, etc.) en observaties op het werkterrein te komen tot een exhaustieve lijst met nieuwe beroepen in het kader van 'Veiligheid'. Het tweede luik van dit onderzoek spits zich toe op de werking en effecten van de buurtinformatienetwerken. Net zoals in het eerste luik zal hier tevens aandacht besteed worden aan de relatie tussen theorie en praktijk. Na studie van de oprichtingsdocumenten worden de tot op heden erkende BIN's op basis van twee criteria, met name de samenstelling van de bevolking en de complexiteit van de veiligheidsproblemen in de wijk, in vier clusters onderverdeeld. Uit elk type wordt voor Vlaanderen één BIN geselecteerd. De vier BIN-types zullen bestudeerd worden aan hand van documentenstudie, diepte-interviews en observaties waarbij de werking en effecten van het BIN de centrale onderzoeksvragen zullen bepalen.
AcronymFJU11
StatusFinished
Effective start/end date1/12/0330/11/05

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies
  • History and archaeology
  • Philosophy, ethics and religious studies
  • Law and legal studies

Keywords

  • Veiligheidsberoepen
  • Buurtinformatienetwerk