Opvattingen van leraren en leerlingen in het secundair onderwijs tegenover het gebruik van ICT als materiële en didactische onderwijsvernieuwing.

  • Van Braak, Johan, (Administrative Promotor)

Project Details

Description

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor het onderwijs staat hoog op de maatschappelijke agenda. Er bestaat echter een kloof tussen de maatschappelijke verwachtingen omtrent ICT en de realiteit in scholen. De integratie van ICT verloopt namelijk trager dan verwacht. Bovendien benadrukken leraren voornamelijk de materiële waarde van ICT, terwijl de didactische waarde van ICT sterk wordt onderbelicht. Onderzoeksgegevens (van Braak, 1999) suggereren dat naast contextgebonden factoren ook persoonsgebonden factoren het invoeren van ICT in de klas beïnvloeden, zoals technologische vernieuwingsgezindheid, vakdomein en computerervaring. Hoewel leraren in het secundair onderwijs de positie van de lerende niet als een rem op het invoeringsproces van ICT waarnemen (van Braak, 1999), suggereren resultaten uit een andere studie (van Braak, in druk) dat (universiteits)studenten slechts beperkte belangstelling tonen om ICT in te schakelen in combinatie met nieuwe didactische werkvormen, zoals zelfinstructie via de computer, samenwerkend leren via het Internet en computerbeheerde toetsen.
Dit onderzoek wil nagaan welke opvattingen leerlingen in het secundair onderwijs hebben met betrekking tot de invoering van ICT als didactisch medium. De onderwijskundige betekenis van ICT voor het secundair onderwijs kan immers enkel worden geëvalueerd op basis van een grondige analyse van de actuele gebruikssituatie in scholen en de positie (houding) van de betrokkenen ten aanzien van ICT als onderwijskundige vernieuwing.
AcronymOZR712
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0231/12/04

Keywords

  • Innovations in education
  • Primary Education
  • Educational Sciences
  • ICT
  • Learning Processes
  • Self-Regulated Learning

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences