Ouderen en onveiligheidsgevoelens: determinanten die onveiligheidsgevoelens veroorzaken bij Vlaamse Ouderen.

Project Details

Description

Doel van voorliggende studie is om, voortbouwend op de bestaande internationale theorieën en onderzoeken, een conceptueel model te ontwikkelen dat 'fear of crime' bij ouderen zoveel mogelijk verklaart. Vervolgens willen we met dat conceptueel model de oorzaken van onveiligheidsgevoelens bij ouderen in Vlaanderen in kaart brengen. Hierbij baseren we ons op de gegevens van de Vlaamse behoefteonderzoeken waar ondertussen 80 gemeenten geïncorporeerd zijn met meer dan 30000 respondenten (proportioneel gestratificeerd) en dat nog steeds verder loopt. We wensen de impact te meten van volgende variabelen op onveiligheidsgevoelens: geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, nationaliteit, fysieke kwetsbaarheid, eenzaamheid, buurtorganisatie, het aantal voorzieningen en diensten in de buurt, incivilities zoals graffiti, sluikstorten en verloedering, buurtbetrokkenheid, de kwantiteit en de tevredenheid van het sociale netwerk, lidmaatschap in verenigingen, cultuurparticipatie, de aard en de frequentie van het mediagebruik, copingmechanismen, hulpmiddelen en de subjectieve evaluatie daarvan, controleerbaarheid over de eigen levenssituatie, onbehagen en anomie. Naaste de eigen vragenlijst zullen we criminaliteitscijfers uit Vlaanderen gebruiken om het onderzoek te vervolledigen.
Dit onderzoek dient uit te monden in een doctoraatsproefschrift met inbegrip van internationale, wetenschappelijke publicaties.
AcronymOZR1385
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0730/09/10

Keywords

  • agogics

Flemish discipline codes

  • Psychology and cognitive sciences