OZR backup mandaten: Who rules the EU? Exploring the effects of actors’ power on EU policy dynamics and content

Project Details

Description

De opeenvolgende hervormingen van het Europees Verdrag, gemachtigd door het Europees Parlement (EP). In de praktijk domineert de Raad echter nog steeds de De opeenvolgende hervormingen van het Europees Verdrag heeft meer macht gegeven aan het Europees Parlement. In de praktijk echter domineert de Raad nog steeds de wetgevende uitkomsten. Er lijkt dus een discrepantie te bestaan tussen formele bevoegdheden en de manier waarop institutionele actoren er gebruik van maken. Het project focust op het vraagstuk van deze discrepantie tussen het formele en
het substantieve democratische bestuur. Vanuit een begrip in termen van dynamieken (verandering of stabiliteit) en inhoud (beleid ideeën die in de uiteindelijk goedgekeurde teksten terechtkomen) kan de causale relatie tussen de macht van diverse actoren, hun invloed en hun effecten op beleidsresultaten geanalyseerd worden. Het voorgestelde onderzoek schept een nieuw theoretisch kader om de relatieve macht van de belangrijkste institutionele EU actoren en hun beïnvloedend vermogen op de wetgevende output beter te begrijpen. Om dit nieuwe theoretische raamwerk empirisch te testen, ontwikkelt het project een unieke maat van substantiële beleidsverandering en dit door unieke data te verzamelen met behulp van baanbrekende methodologie van text mining en natural language processing (NLP).
AcronymOZR3766
StatusActive
Effective start/end date1/10/2130/09/23

Flemish discipline codes

  • European union politics
  • Institutional reforms
  • Political representation, executive and legislative politics
  • Research methods in political science
  • European law

Keywords

  • EU legislative procedure
  • European parliament
  • Council of ministers
  • power
  • influence