Re-sourcing - challenges and solutions for circular source dewatering

Project Details

Description

Hoewel bronbemaling (oppompen van grondwater tijdens bouwwerken) vandaag vaak bouwtechnisch de enigste oplossing is om op een veilige en droge manier (nieuw)bouwwerken te kunnen starten, vloeien hierdoor jaarlijks miljoenen liters grondwater de riolering in. Slechts bij schatting minder dan 10% van alle
bemalingen maken vandaag gebruik van circulaire principes als retourbemaling en/of hergebruik van grondwater. Daar wil het project HERBRONNEN verandering in brengen. In dit project willen we de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling vandaag in de weg staan in kaart brengen en hier duidelijke oplossingen voor aanreiken. We focussen
hierbij voornamelijk op het stimuleren van retourbemaling en het verbeteren van de waterkwaliteit om zo het toepassingsgebied voor hergebruik te vergroten. HERBRONNEN wil de dialoog opentrekken naar alle stakeholders en demonstreren dat circulair bronbemaling veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar kan gebeuren en wil instrumenten aanreiken om enerzijds een gebruikersplatform op te stellen voor aanbieders en gebruikers van bemalingswater en om anderzijds mee vorm te geven aan het beleidskader.
AcronymVLOV127
StatusActive
Effective start/end date1/12/201/12/22

Flemish discipline codes

  • Construction engineering not elsewhere classified