Reconstruction of palaeotemperature and palaeoprecipitation inferred from isotopic and geochemical analyses of Holocene and recent Belgian speleothems.

  Project Details

  Description

  Een grote variëteit aan proxy-tools, o.a. pollen, colleoptera, veenafzettingen , meerafzettingen, ijskernen, bodemcarbonaten en speleotherms heeft sterk bijgedragen tot een betere kennis van continentale paleoklimaatsschommelingen met een steeds betere tijdsresolutie. Het grootste probleem blijft echter nog steeds het gebrek aan bruikbaar absoluut dateerbaar materiaal om de gereconstruerde paleoklimaatschommelingen in een absoluut tijdskader te plaatsen en de reconstructies op verschillende plaatsen met elkaar te correleren. Speleotherms bieden hiervoor een oplossing. Z zijn dankzij de U/Th en mits bepaalde correcties ook dankzij de C dateringsmethode absoluut dateerbaar. Daarbij bieden stalagmieten een hoge tijdsresolutie vermits onderzoekers het seizoenale karakter aantoonden van zichtbare en UV-luminescentie afzettingslagen. De isotopische en chemische samenstelling van de speleothems maar ook de luminescentie en de groeisnelheid van deze afzettingen worden gecontroleerd door de omgeving en het klimaat. Speleothems bieden dus een ware archivering van de vroegere omgeving en het vroegere klimaat en dit met een resolutie tot op seizoenaal niveau, dateerbaar tot ca. 350000 jaar BP de limiet van de U/Th dateringsmethode.
  AcronymFWOTM60
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/9530/09/99

  Keywords

  • paleoklimatologie
  • geochemie
  • karstologie

  Flemish discipline codes

  • Earth sciences