Research into treatment strategies for depression and DBS-induced depression in Parkinson's disease

 • Sarre, Sophie, (Administrative Promotor)
 • El Arfani, Anissa, (Collaborator)

Project Details

Description

De ziekte van Parkinson is de meest frequente motorische stoornis maar wordt ook gekenmerkt door cognitieve en emotionele problemen. De ziekte ontstaat door een progressieve degeneratie van de nigrostriatale dopaminerge baan. De huidige behandeling voor de motorische stoornissen is zuiver symptomatisch en bestaat voornamelijk uit het toedienen van dopaminerge geneesmiddelen. Tegenwoordig wordt ook Deep Brain Stimulatie (DBS) toegepast bij patiënten met ernstige tremor, patiënten die niet reageren op de conventionele medische behandeling of patiënten met motorische complicaties. Bij deze therapie wordt meestal de subthalamische kern (STN) hoogfrequent gestimuleerd (HFS) door middel van een micro-elektrode. DBS is echter absoluut gecontra-indiceerd bij patiënten met cognitieve stoornissen en relatief gecontra-indiceerd bij parkinsonpatiënten met depressie. Naast de gunstige effecten op de motorsymptomen, kan STN-DBS zelf aanleiding geven tot depressie. Het mechanisme waarmee depressie zich in parkinsonpatiënten ontwikkelt, al dan niet na STN-stimulatie is niet duidelijk. Er bestaat echter wel evidentie dat dopaminerge, noradrenerge en serotonerge systemen betrokken zijn.
HFS-STN kan dus depressie induceren, maar kan ook een bestaande (milde) depressie in parkinsonpatiënten verergeren. Er is nood om een beter inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme van de effecten van chronische DBS op emotioneel gedrag en om te trachten deze adequaat te behandelen. Dit zal toelaten meer patiënten met ernstige motorische problemen en depressie toch te behandelen met DBS alsook DBS-geïnduceerde depressie te beperken. Tijdens dit doctoraatsonderzoek wordt eerst depressie en DBS-geïnduceerde depressie bij de ziekte van Parkinson gekarakteriseerd. We zullen nagaan wanneer en bij welke stimulatieparameters depressie tot stand komt na chronische bilaterale STN-stimulatie, eerst bij normale Wistar albino ratten, daarna in ratten gedenerveerd met 6-hydroxydopamine (6-OHDA). Depressief gedrag zal getest worden met behulp van de forced swim test (FST) in combinatie met de open field test die de motoriek meet. We zullen ook een in vivo neurochemische evaluatie uitvoeren van de neurotransmittervrijgave in de in depressie betrokken hersenstructuren, zijnde de hippocampus, de nucleus accumbens en de frontale cortex. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door middel van de in vivo microdialysetechniek waarbij de monoamines, betrokken bij depressie (serotonine, noradrenaline en dopamine), alsook ?-aminoboterzuur en glutamaat gecollecteerd worden en geanalyseerd worden met microbore vloeistofchromatografie.
In een tweede deel zullen we onderzoeken of chronische behandeling met bestaande klassieke antidepressiva (bupropion, reboxetine en citalopram) de effecten op depressief gedrag en de daarmee gepaard gaande neurochemische veranderingen van een 6-OHDA lesie al dan niet met chronische HFS-STN kunnen onderdrukken. Een vergelijking zal gemaakt worden met een standaardbehandeling met L-Dopa.
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan een betere kennis van depressie bij de ziekte van Parkinson en bij DBS-geïnduceerde depressie. Bij positief resultaat kan gedacht worden om een klinische trial te starten om het gebruik van antidepressiva bij parkinsonpatiënten met/zonder DBS te optimaliseren.
AcronymOZR2030
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/10

Flemish discipline codes

 • (Bio)chemical engineering
 • Basic sciences
 • Health sciences
 • Pharmaceutical sciences

Keywords

 • Aminoacids
 • Parkinsons Disease
 • Neuro-Transmitters
 • Neuropharmacology
 • clinical pharmacy
 • Stroke
 • Receptors
 • Rat Models
 • Neurochemistry
 • Pharmacokinetics
 • Microdialysis
 • neuroscience
 • Drug Research
 • Bioanalysis
 • Epilepsy
 • seamless care
 • Monoamines
 • Neurosciences
 • Liquid Chromatography
 • pharmaceutical care
 • Electrochemical Detection