Research on the grammar of Flemish Sign Language

Project Details

Description

Het hier voorgestelde project is de logische voortzetting van mijn huidige
en vroegere onderzoek over de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal (VGT).
De voornaamste doelstelling van het project is dan ook een verdere
exploratie van de grammatica van deze -nog steeds onvoldoende bestudeerde-
gebarentaal. Daarnaast is het ook de bedoeling om een bijdrage te leveren
tot een beter begrip van een thema dat het niveau van de individuele
gebarentaal overstijgt, met name de overeenkomst tussen de grammatica's van
de verschilende tot nog toe bestudeerde gebarentalen. Het project kadert in
de groeiende internationale wetenschappelijke belangstelling voor
gebarentalen. 'Sign linguistics' is een relatief nieuwe discipline -de
allereerste taalkundige studie van een gebarentaal verscheen in 1960- met
een opvallend groot -en nog steeds snel stijgend- aantal beoefenaars. De
studie van gebarentaal is dan ook belangwekkend in tenminste twee
opzichten: enerzijds vormt de taalkundige analyse van gestueel-visuele
talen binnen het domein van de algemene taalkunde een belangrijke aanvullng
bij het onderzoek van oraal-auditieve talen -de bevindingen volgend uit de
studie van gestueel-visuele talen leiden niet zelden tot een herziening van
wat men beschouwde als vaststaande feiten in verband met taal- anderzijds
is er de grote nood aan dit soort onderzoek gezien de uitbreiding van de
maatschappelijke rol van gebarentaal.
AcronymFWOTM84
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9730/09/07

Keywords

  • languages
  • sign language
  • grammar

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies