Rol, Beïnvloedingsmechanisme en conflictzones van het communautair mededingingsbeleid inzake de audiovisuele cultuurindustrie

Project Details

Description

Ten eerste werd de exploratieve fase, en dan vooral het empirisch-descriptieve werk, verder gezet. Dit hield niet alleen een actualisering in van de beslissingen en activiteiten die de EU het afgelopen jaar op concurrentievlak heeft ondernomen, en dit zowel wat betreft de algemene aspecten als de meer media specifieke facetten. ten tweede en voortbouwend op het empirisch-descriptieve verzamelwerk, werd en aavang gemaakt met de analytische fase. Opnieuw drong zich hier een uitbreiding en herziening van de oorspronkelijke onderzoeksvraag op. Zo dient niet alleen werk gemaakt te worden van de analyse van het communautair mededingingsbeleid maar ook van het Belgische beleid terzake. Zoals aangekondigd tijdens het eerste activiteitenverslag werden het afgelopen jaar de eerste interviews met EU-ambtenaren afgenomen. Hierbij werd nog niet zozeer gepeild naar het achterliggende machtsverhaal maar werd wel eerst toetsing beoogd van de eigen, voorlopige, onderzoeksbevindingen teneinde de analyse en evaluatie te verfijnen, te verifiëren desgevallend te falsifiëren. toetsing van de eigen bevindingen binnen een, dit maal, academisch en industrieel platform was de bedoeling van een paper voorgebracht nav de ECPR-conferentie van 1998 enerzijds nav een bijeenkomst van ASCOR anderzijds.
AcronymFWOTM216
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9614/01/00

Flemish discipline codes

  • Media and communications

Keywords

  • communication