Signaalverwerking voor CMOS actieve pixel sensoren in holografische dataopslagsystemen.

Project Details

Description

Integratie van signaalverwerking in combinatie met hoge 'frame rates' stelt hoge eisen aan de lichtcollectie efficiëntie van de nieuwe generatie CMOS beeldsensoren. Het is bijgevolg van groot belang deze efficiëntie te kunnen bepalen voor beeldsensoren in de huidige generatie CMOS technologie en betrouwbare voorspellingen te kunnen maken voor de toekomstige technologie. Teneinde een lichtcollectie effici*entie studie door te voeren, hebben we een projectvoorstel ingediend bij de CMOS Image Senor onderzoeksgroep om een testchip en bijgaande meetopstelling te ontwerpen. Dit voorstel is gunstig ontvangen geweest en in sept. 2000 hebben we het ontwerp aangevat van een chip in 0.18µm CMOS technologie met verschillende testpixels. De pixels werden ontworpen dat we de effecten konden nagaan van pixelafmetingen en het aantal metalen interconnecties op de lichtcollectie efficiëntie. De testchip is in december 2000 naar de 'CMOS foundry' gestuurd. Na ontvangst in mei 2001 is de testchip succesvol onderworpen aan een reeks elektrische en optische teten. de electrische testen hebben toegelaten de gewenste 'bias' spanningen te bepalen , de dark current of lekstroom op te meten en de transferfunctie te berekenen die de testchip outputspanning met de testpixel fotodetektorspanning verbindt. Tijdens de elektrische testen, kan men ook de capaciteit van de fotodetektor bepalen. Deze capaciteit zal gebruikt worden om de quantum efficiëntie te bepalen tijdens de optische testen.
AcronymFWOTM110
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9830/09/02

Flemish discipline codes

  • Physical sciences

Keywords

  • physics