Steunpunt voor Beleidsrelevant Ondezoek (3de generatie)- Beleidsdomein Gelijkekansenbeleid: Gelijke Kansenbeleid - SGKB.- Beheersovereenkomst 2012-2015 (1/1/2012-31/12/2015)- Samenwerkingsovereenkomst

 • Woodward, Alison (Administrative Promotor)
 • Celis, Karen (Co-Promotor)
 • Severs, Eline (Collaborator)
 • Cuypers, D. (Co-Promotor)
 • Van Hove, G. (Co-Promotor)
 • Mortelmans, Dimitri (Co-Promotor)
 • Van Houtte, Mieke (Co-Promotor)
 • T'sjoen, G. (Co-Promotor)
 • Meier, Petra (Co√∂rdinator)
 • Zanoni, Patrizia (Co-Promotor)
 • Sottiaux, Stefan (Co-Promotor)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences