Studie van de biotransformatie van L-Dopa in de hersenen van de rat met behulp van in vivo microdialyse.

Project Details

Description

Om bepaalde neveneffecten van L-DOPA te onderdrukken, worden sommige Parkinson patienten behandeld met een combinatie van een anticholinergicum en L-DOPA. Wat er neurochemisch gebeurt bij zo'n combinatie is niet gekend. er bestaat een hypothese die zegt dat er een evenwicht bestaat tussen acetylocholine en dopamine in het striatum en dat na dopaminerge denervatie er een overactiviteit van cholinerge neuronen onstaat die kan behandeld worden met een anticholinergicum. In combinatie met L-DOPA zou het evenwicht tussen deze transmitters hersteld worden. Inanalogie met de studie van het effect van dopamine receptor angonisten en antagonisten op de biotransformatei van L-DOPA in het striatum van hemi-Parkinson ratten werd het effect bestudeerd van de niet-selectieve muscarine antagonist trihexyphenidyl op deze biotransformatie. Zoals altijd, werd de in vivo microdiayse techniek gebruikt om stalen te nemen uit de hersenen van deze ratten. In de bekomen dialysaten werd dopamine met een gevoelige microbe LC systeem met electrochemische detectie bepaald. Een microdialyse probe werd ingeplant in het antact en een in het gedenerveerd stratium van hemi-Parkinson ratten. We hebben gezien dat de lokale toediening via de microdialyse probe van 10µM, 100µM en 1 mM trihexyphenidyl, geen invloed heeft op de biotransformatie van lokaal toegediende L-DOPA in het stratium. Dit werd waargenomen zowel in het intact stratium als in partieel en sterk gedenerveerd stratium. Dor dit gebrek aan effect werd de trihexyphendyl ook systematisch toegediend aan deze ratten. Hier werd een attenuatie waargenomen van de L-DOPA-geïnduceerde dopamine vrijstelling. Dit effect werd echter enkel gezien in een intact stratium en niet in een gederveerd stratium . dit impliceerd dat er een intact nigrostriataal systeem moet aanwezig zijjn voor dit effect en dat het stratium misschien niet de 'site of action' is voor de muscarine antagonisten. Het stelt ook de hypothese van het dopamineacetylcholine evenwicht in het stratium in vraag. De substatbia nigra wordt voorgesteld als de plaats waar trihexyphendyl zijn werking uitoefent. Dit wordt momenteel onderzocht. De resultaten zoals hierboven vermald werden samengebundeld inhet artikel of L-DOPA to dopamine in the stratium of Hemi-Parkinson rats.
AcronymFWOTM178
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9630/09/02

Keywords

  • pharmacology

Flemish discipline codes

  • Basic sciences