Studie van de corrosiebescherming van staal door middel van milieuvriendelijke dunne organische lagen.

  Project Details

  Description

  Het doel in dit werk is om de corrosiebescherming van koudgewalst staal door dunne (dikte ongeveer 1µm), permanente (ze zijn aanwezig gedurende de verwerking en het gebruik van de staalplaten) organische deklagen (Thin Permanent Organic Coatings: TPOC) te begrijpen.
  De bestaande TPOC-systemen worden steeds aangelegd op bestaande metallische lagen en ze impliceren steeds het gebruik van chromaten, die onwenselijk zijn naar het milieu en de veiligheid toe. In sommige gevallen is een thermische nabehandeling nodig om een moleculaire vernetting te veroorzaken en soms moeten organische solventen ingezet worden. Deze beide aspecten bemoeilijken de industriële manipulatie van deze systemen. De TPOC die men in dit doctoraat wil gebruiken zullen rechtstreeks op het staaloppervlak aangelegd worden en bevatten geen chromaatprodukten. Er zal geen thermische nabehandeling toegepast worden en er zullen geen organische solventen gebruikt worden aangezien van een waterige dispersie vertrokken wordt om de deklagen te bekomen.
  Twee deeltaken werden gedefinieerd om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. In eerste instantie zal de structuur van de aangelegde TPOC geanalyseerd worden i.f.v. de eigenschappen van zowel het staaloppervlak als van de acrylaat dispersie. Zodoende zal men in staat zijn om TPOC aan te leggen met gekende karakteristieken. In een tweede stap zullen de aspecten inzake corrosiebescherming geanalyseerd. Het is de intentie om twee verschillende beschermingsmechanismen in te voeren door de variatie van de elektrochemische eigenschappen van het ganse systeem. De kennis opgebouwd in het eerste deel zal ons toelaten om de corrosie aspecten te bestuderen op systemen met gekende karakteristieken.
  AcronymIWT119
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/0131/12/04

  Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences
  • Materials engineering
  • Chemical sciences

  Keywords

  • organic
  • silane
  • corrosion protection
  • metallurgy
  • steel
  • polyaniline