Subsidie 2024 - Ondersteuning Jonge Onderzoekers

Project Details

Description

De Vlaamse Regering legt jaarlijks een overheidsbijdrage vast voor de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers, overeenkomstig artikel 63/4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. De subsidie wordt ingezet voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van activiteiten met betrekking tot de volgende doelstellingen :
1° training van jonge onderzoekers:
2° loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers:
3° versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers:
4° samenwerking met andere kennisinstellingen binnen Vlaanderen met betrekking tot doelstellingen, vermeld in punt 1° tot en met 3°.
AcronymDOCBE13
StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24