The representation of woman in Victorian painting, focusing on the evolution of woman's iconography in the work of the second generation Pre-Raphaelites and the innovative influence of Evelyn De Morgan (1855-1919) thereon.

Project Details

Description

Aan de hand van een kritische iconografische studie van de ontwikkeling van de representatie van de vrouw in de Victoriaanse kunst vanaf ca. 1860, en in het bijzonder die van de 'tweede prerafaëlitische beweging', wordt een complex aan problemen duidelijk: deze artistieke beweging, de interne verhoudingen en spanningen die haar eigen waren en haar kunstzinnige productie zijn dringend toe aan een herdefiniëring op basis van een diepgaand onderzoek naar de sociale veranderingen die de context vormden waarbinnen de beweging zich heeft gemanifesteerd. Meer specifiek dient het onderzoek gevoerd te worden vanuit het perspectief van de kunstenares evelyn De Morgan (1855-1919) die in dit geheel een sleutelrol heeft gespeeld. dit onderzoek dat als baanbrekend kan worden beschouwd, hanteert het methodologisch programma van de 'genderstudies' dat tegelijk fungeert als leiddraad en op zichzelf als voorwerp van kritisch onderzoek.
AcronymFWOTM462
StatusFinished
Effective start/end date1/09/0731/08/08

Keywords

  • Art History
  • Archeology

Flemish discipline codes

  • History and archaeology
  • Arts