Time of flight measurements of fast neutron spectra : application on the determination of cross-sections for neutron producing and neutron induced nuclear reactions.

Project Details

Description

Nadat in 95-96 de set-up voor hoge resolutie vliegtijdmetingen voor neutronen met En>20MeV gerealiseerd werd werd in 96-97 vooral aandacht besteed aan het gebruik en de karkterisatie vandeze meetketen. In eerste instantie werd nagegaan in hoeverre de gerealiseerde post-acceleration beam chopper an de vooropgestelde specificaties voldoet en wat de reële invloed ervan is op de opgenomen time-of-flight-spectra, waarbij vooral veel aandacht uitging naar detector pile-up verliezen en dode tijd reductie van het meetcircuit. Bovendien werd nagegaan dat de PABC geen foutieve signalen in de ToF-spectra produceerd. Eens vastgesteld dat de werking van de PABC beantwoordt aan alle gestelde eisen, werd de energieresolutie van het complexe systeem experimenteel nagegaan door het neutronenspectrum getransmitteerd door een 4cm dikke koolstoflaag te vergelijken met het bekomen neutronenspectrum bij verwijdering van deze koolstoflaag. uit deze analyse bleek duidelijk dat de PABC geen rechtstreekse invloed uitoefent op de waargenomen resolutie bij een kort vliegpad, doch dat voor langere vliegpaden de klassieke opstelling niet meer in staat is om betekenisvolle resultaten te produceren wegens overlapping tussen de opeenvolgende neutronenpulsen geproduceerd met het cyclotron. Het gebruik van de PABC voorkomt deze overlapping waardoor deze langere vliegpaden mogelijk worden en dus de resolutie kan opgedreven worden.
Acronym2930440740
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9330/09/97

Keywords

  • cyclotron

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences