'Tracking' of fysical fitness ; relation between indicators of fitness and health by adults and the antecedents from the toddler age-group.

Project Details

Description

345 volwassen mannen en vrouwen, die van hun 6 tot hun 18 jaar (tussen 1969 en 1986) door ons zuiver longitudinaal werden gevolgd voor een aantal lichamelijke, sociaal-culturele en fysieke fitheidskenmerken, zullen opnieuw gemeten en getest worden in de periode 1994-1998. Aan de hand van o.a. auto-correlaties en discriminant analyses zal het verband nagegaan worden tussen fysieke fitheid tijdens de jeugdjaren en de fysieke fitheid op volwassen leeftijd. Naast het bestuderen van deze 'tracking' (een term die verwijst near het behouden van de relatieve positie van een individu binnen zijn groep in het verloop van de tijd) van fitheidsscores van adolescentie near volwassenheid toe, zal ook de hypothese getoetst worden dat fysieke kenmerken waargenomen tijdens de adolescentie onafhankelijk bijdragen tot de variantie in fitheidsscores op volwassen leeftijd.
AcronymOZR110
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9731/12/97

Keywords

  • biomechanics

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Information and computing sciences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.