Transcriptional control by HDAC complexes during liver stellate cell activation and fibrogenesis

Project Details

Description

Fibrotische aandoeningen worden gekarakteriseerd door littekenvorming ten gevolge van een overmatige productie en afzetting van extracellulaire matrix. De overgang van quiescente naar geactiveerde stellaatcellen is de dominante factor in leverfibrogenese en cirrose. Histon deacetylase inhibitoren (HDAC-Is) kunnenhet activeringsproces van stellaatcellen remmen. Het moleculaire mechanisme van deze inhibitie van stellaatcelactivatie in vitro en in vivo te remmen door specifiek één of meerdere HDACs of HDAC complexen te inhiberen. Allereerst zullen we de verschillende HDACs tijdens stellaatactivatie in vitro (primaire lever stellaatcel-culturen) en in vivo (CCI4 geïnduceerde leverfibrose in de muis) indentificeren en kerakteriseren. Hun functie tijdens deze activatie zal onderzocht worden door gebruik te maken van siRNAs (in vitro) en shRNAs (in vivo) gericht tegen individuele HDACs. Verder zal door middel van chromatische immunoprecipitatie bepaal worden welke HDACs verantwoordelijk zijn voor de repressie van transdifferentiatie specifieke genen. Dit zal leiden tot de identificatie van potentiële transcriptiefactorcomplexen die belangrijk zijn tijdens lever fibrogenese.
AcronymOZR1600
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/08

Flemish discipline codes

  • Basic sciences

Keywords

  • cells