Veralgemening van de toepasbaarheid operationele modale analyse naar willekeurige excitaties gebruikmakende van het transmissiebiliteitsconcept.

  Project Details

  Description

  In tal van werktuigkundige en bouwkundige toepassingen worden trillingsmetingen uitgevoerd zgn. "operationele" omstandigheden gebruikmakende van de aanwezige natuurlijke excitaties. Operationele Modale Analyse (OMA) laat toe om de modale parameters te bepalen in operationele condities. De bestaande OMA technieken hebben een belangrijke beperking: ze veronderstellen dat de operationele krachten het gevolg zijn van een stochastisch proces (witte ruis).
  Het doel van dit project is het wegwerken van deze beperking door de veralgemening van de toepasbaarheid van operationele modale analyse naar willekeurige excitaties. De voorgestelde methodiek is gebaseerd op het transmissibiliteitsconcept. Het gebruik van transmissibiliteiten in modale analyse staat nog in zijn kinderschoenen. Het is niet evident dat men transmissibiliteiten kan gebruiken om modale parameters te bepalen. echter, recente resultaten tonen aan dat het mogelijk is om resonantiefrequenties te bepalen gebruikmakende van 2 transmissibiliteitsmetingen bij verschillende excitatieconsitites. deze eerste resultaten zijn heel belovend en verder onderzoek en experimentele verificaties zijn nodig om deze procedure op punt te stellen.
  AcronymOZR1484
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/0731/12/08

  Keywords

  • Fatigue Testing
  • Modal Analysis
  • Gas turbines
  • Thermodynamics
  • Acoustics
  • Vibration
  • Combustion Engines
  • System Identification
  • Biomass

  Flemish discipline codes 2018-2023

  • (Bio)chemical engineering
  • Mechanical and manufacturing engineering
  • Electrical and electronic engineering