Verfijning van risicobepaling bij eerstegraads verwanten van type 1 diabetespatiënten gebaseerd op niet-HLZ genetische merkers.

Filter
Talk at a public lecture/debate

Search results