VOPPU95 – Ontwikkeling van een wetenschappelijke onderbouwde praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen - WSF steun aan Stijn Vissers.

Project Details

Description

De Prijs Kankeronderzoek – Oncologisch Centrum VUB wordt toegekend onder de vorm van een onderzoeksmandaat, ter ondersteuning van onderzoek in het domein van het kankeronderzoek.
De Prijs wordt gefinancierd uit de nalatenschappen van Mevr. Irma Noë, Mevr. Hilda Verbesselt en Mevr. Esther De Smedt.

De prijs wordt toegekend via de promotor.
De kandidaturen worden beoordeeld door de Overlegraad van het Oncologisch Centrum (OC) ad hoc aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit de faculteit WE actief in het domein ‘kankeronderzoek’.
De aanvragen worden beoordeeld en geklasseerd volgens prioriteit. De OZR beslist op basis van het door het ORC geformuleerde voorstel.

Deze oproep is gericht naar PhD studenten die een startersmandaat (termijn 12 maanden) of afwerkmandaat (termijn van 3 tot 6 maanden) wensen waarvan het onderzoek kadert binnen het kankeronderzoek. Bijkomende voorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de ORC-website (https://orc.vub.be/).
AcronymVOPPU95
StatusFinished
Effective start/end date1/05/2231/12/22

Keywords

  • euthanasie

Flemish discipline codes

  • Palliative care and end-of-life care not elsewhere classified

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.