VUB children's University 2018, 2020

Project Details

Description

VUB Kinderuniversiteit is er voor leerlingen uit de derde graad van het Brussels lager onderwijs. Binnen Brussel zijn 106 van de 118 kleuter- en lagere scholen zogenaamde GOK-scholen (Gelijke Onderwijs Kansen).
Door onderzoekers een uniek opleidingstraject aan te bieden, willen we hun de kans ge\•en hun kennis en onderzoek te vertalen naar een jong publiek en aan te bieden als een interactieve lezing of een workshop.
De leerlingen kunnen zich even 'echte' studenten wanen door met hun klas een practicum te volgen op de campus of een onderzoeker te ontvangen in de klas.

AcronymANI206
StatusFinished
Effective start/end date16/07/1830/06/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.