VUB Kinderuniversiteit 2022

Project Details

Project result

Dankzij VUB Kinderuniversiteit kunnen kinderen al op jonge leeftijd proeven van wetenschap en het hoger onderwijs. Kinderen ondervinden op een leuke, laagdrempelige manier dat ze welkom zijn aan de universiteit en dat studeren voor iedereen is, ongeacht je sociale, economische of culturele achtergrond. Want jong geleerd is oud ... gestudeerd?

VUB Kinderuniversiteit richt zich op het 5e en 6e leerjaar in Brussel, en brengt wetenschappen en leerlingen dichter bij elkaar. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel gieten hun wetenschappelijke expertise in een activiteit op kindermaat. Via een fysieke workshop of online activiteit maken klassen kennis met archeologie, wiskunde, klimaat ... noem maar op! zoals beschreven in het kandidaats-/projectdossier.
AcronymANI328
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2230/06/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.