Wederzijdse interacties tussen CD4+CD25+ regulatorische T cellen en myeloide dendritische cellen en hun impact op anti-tumorvaccinaties gebaseerd op dendritische cellen.

Project Details

Description

De best bestudeerde celtypes die betrokken zijn bij immuunsuppressie zijn de myeloïde suppressorcellen en de regulatorische T cellen. Gedurendede laatste tien jaar werd een grote hoeveelheid informatie bekomen over de rol van CD4+CD25+Foxp3+ regulatorische T cellen (Treg) als belangrijke mediatoren van perifere tolerantie. Veel vragen over de interacties tussen DC en Treg blijven echter onbeantwoord, vooral voor het humane immuunsysteem. Vermits Treg inhibitie een belangrijke hinderpaal blijkt te zijn voor het optreden van een productieve anti-tumorimmuunrespons is het belangrijk manieren te vinden om deze cellen ofwel te verwijderen ofwel om hun inhibitorische functie op tumor specifieke effector T cellen te beteugelen. Een benadering die o.a. in het gastlaboratorium wordt toegepast om een specifieke anti-tumor respons te induceren in vivo is DC vaccinatie. Daarom zou het interessant zijn om na te gaan of het mogelijk zou zijn om de antigenpresenterende capaciteit van DC te combineren met Treg inhibitie door selectieve intriductie van eiwitten die zouden kunnen interfereren met de Treg functie bvb. GITR ligand of door de DC bloot te stellen aan meer gerichte maturatiestimuli die DC zouden kunnen opleveren die in een optimale toestand verkeren zowel voor T celprimering en tezelfdertijd niet langer vatbaar zijn voor de invloed van Treg zoals bijvoorbeeld de synergie tussen TLR3 en TLR8 liganden voor IL-12 productie of de differentiële invloed van TLR8 liganden op DC en Treg.
AcronymOZR1612
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/08

Keywords

  • medicine

Flemish discipline codes

  • Basic sciences