Whole-cell analysis of the mechanism of a slow desensitization of the N-methyl-D-aspartate-receptor by guandinosuccine acid , endogenous agonist , in the CA1 region of rat hippocampal slices.

Project Details

Description

Wij hebben aangetoond in rat hippocampale schillen dat guanidinosuccinic acid, een metaboliet die zich opstapelt in het cerebrospinaal vocht (CSV) van de uremische patienten, een endogene agonist is van de NMDA-receptoren die een verantwoordelijk zou kunnen zijn van encefalopathische symptomen zoals epilepsie en geheugenverlies. De effecter van de GSA zijn sterk gepotentialiseerd door de normale glycine concentratie.Wij hebben ook opgemerkt, in dat onderzoek, dat bij hoge GSA concentraties een fenomeen van late desensibilisatie (na 10 minuten toediening) zich kon ontwikkelen. Dit fenomeen, welke nog nooit beschreven is geweest, correspondeert waarschijnlijk met een fysiologisch neuroprotectief mechanisme dat klinisch relevant zou kunnen zijn bij cerebrale ischemie en anoxie wear een massale Ca++ influx, gevolge van een sterke en tonische activatie van de NMDA-receptoren, de celdood als gevolg heeft. Wij willen in een eerste stap (1997) dit fenomeen van late desensibilisatie van de NMDA-receptoren onderzoeken terhoogte van "native" NMDA-receptoren (dus in hippocampale schillen) in antwoord op een afferente stimulatie (synaps Schaffer-colateralen/CAI piramidecellen), met de whole-cel patch configuratie die een intracellulaire meting van neuronaal membraanpotentiaal toelaat over langdurige tijdsperioden.ln een tweede step (1998) zullen wij het gedrag van de individuele NMDA kanalen onderzoeken in de configuratie out-side-out patch alsook zij farmacologische eigenschappen.
AcronymOZR49
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9731/12/97

Keywords

  • physiology
  • medicine
  • biomedicine

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Information and computing sciences
  • Basic sciences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.