A glimpse of light: Neighbourly agreements about light and privacy in early modern Bruges

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Dit artikel geeft een korte schets van de veranderingen in de stedelijke materiële ruimte, de impact daarvan op lichtinval in huizen en de verschillende manieren waarop buren voor creatieve oplossingen zorgden. Eerst wordt kort stil gestaan bij de juridische context van erfdienstbaarheden en de bronnen waarin erfdienstbaarheden aan bod komen. Deze afspraken, die overigens ook werden vastgelegd voor gemeenschappelijke muren, dakgoten, waterafvoeren, waterputten en toiletten, zijn een uitstekende bron om veranderingen in de materiële ruimte en in sociale samenlevingsvormen te documenteren. Hoewel dit artikel focust op vroegmodern Brugge zijn vergelijkbare erfdienstbaarheden ook in tal van andere steden te vinden. Vervolgens zoomt het artikel in op vensters en toont het aan hoe laatmiddeleeuwse en vroegmoderne veranderingen in de stedelijke ruimte enorme implicaties hadden voor de lichtinval in huizen, wat op termijn heeft geleid tot de ontwikkeling van grotere en heldere glasramen. Tot slot wordt aangetoond hoe discussies over ‘licht en zicht’ een inkijk kunnen bieden in de evoluerende sociale verhoudingen in stedelijke buurten
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)6-21
Number of pages16
JournalTijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen
Volume5
Issue number2
Publication statusPublished - Aug 2015

Keywords

  • built environment
  • privacy
  • Early Modern Period
  • Bruges

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A glimpse of light: Neighbourly agreements about light and privacy in early modern Bruges'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this