Active Ageing in het woonzorgcentrum.

Research output: Contribution to specialist/vulgarizing publicationArticleVulgarizing

Abstract

Active Ageing is een vrij nieuw concept dat binnen de ouderensector en op beleidsvlak steeds meer in de aandacht komt. De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) heeft in 2002 een beleidsdocument opgemaakt rond Active Ageing. Deze tekst biedt volgende definitie: "Active Ageing is het proces om mogelijkheden/kansen in gezondheid, participatie en bescherming te optimaliseren om zo de levenskwaliteit van mensen te vergroten bij het verouderen" (WHO, 2002, p.12).
In het beleidsdocument van de WHO worden verschillende determinanten of bepalende factoren naar voor geschoven. Deze vormen de basis van Active Ageing. Juist door rekening te houden met deze factoren kan een zo groot mogelijke levenskwaliteit nagestreefd worden. Men onderscheidt determinanten die verband houden met gezondheid en het sociale zorgsysteem, persoonlijke- en gedragsdeterminanten, economische determinanten en determinanten die betrekking hebben op de fysieke en sociale omgeving (WHO, 2002).
Tot nu toe werd in onderzoek rond Active Ageing enkel de klemtoon gelegd op de 'nog actieve' thuiswonende oudere. Hierdoor is weinig geweten rond hoe Active Ageing kan toegepast worden binnen het woonzorgcentrum. Het is echter nodig ook na te gaan hoe Active Ageing binnen de muren van het woonzorgcentrum kan vorm krijgen. Gezien ouderen vaak pas naar een woonzorgcentrum gaan wanneer thuiszorg niet langer mogelijk is door een slechter wordende gezondheid, een stijgende afhankelijkheid, een te hoge draaglast voor de mantelzorgers, is het stimuleren van de mogelijkheden in gezondheid, participatie en bescherming (WHO, 2002) ook van belang om de levenskwaliteit in de mate van het mogelijke te vergroten.
Deze studie gaat na welke determinanten van Active Ageing binnen het woonzorgcentrum kunnen worden nagestreefd zodat de levenskwaliteit van de bewoners systematisch kan worden vergroot.
Original languageDutch
Pages14-17
Number of pages4
Volume12
Specialist publicationActueel
Publication statusPublished - 1 Feb 2011

Keywords

  • quality of life
  • qualitative research
  • nursing home

Cite this