An international comparison of elite sports policies in six nations.

Veerle De Bosscher, Paul De Knop, M. Van Bottenburg

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Hoewel wereldwijd enorme bedragen worden geïnvesteerd in topsport om de kansen op medailles te verhogen, is vanuit wetenschappelijk onderzoek weinig gekend over de impact die het beleid kan hebben op internationaal succes. In deze studie worden de resultaten toegelicht van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de prestatiebepalende factoren van topsport. Hierbij werd het topsportbeleid en topsportklimaat vergeleken in zes landen (België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Italië). In totaal werden 1090 topsporters, 887 trainers en 69 topsportcoördinatoren bevraagd en werd het topsportbeleid vergeleken voor meer dan 100 criteria in negen beleidsdomeinen of 'pijlers', die de 'input (= middelen), de throughput (=processen) en de output (=resultaten) evalueren. De conclusies luiden dat topsportsucces het resultaat is van investeringen in een mix van pijlers. Alle landen, behalve België, scoren goed op de ondersteuning van atletische carrière. Een competitief voordeel valt nog te winnen in twee onderontwikkelde pijlers, namelijk de voorzieningen voor coaches en de talenidentificatie en -ontwikkelingssystemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-26
Number of pages7
JournalSport & Geneeskunde
Issue number2
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • competitive analysis
  • elite sport performances

Cite this