Analyse van de sociaal-psychologische effecten bij jonge vechtsportbeoefenaars

Jikkemien Vertonghen, Marc Theeboom

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingMeeting abstract (Book)

Abstract

Inleiding: Empirische bewijzen die de effecten van vechtsportbeoefening bij jongeren ondersteunen zijn tot op heden schaars en tegenstrijdig. Het is te moeilijk algemene verklaringen te formuleren met betrekking tot de sociaal-psychologische gevolgen van sportparticipatie zonder rekening te houden met de structurele kwaliteiten van de sport, het type van begeleiding, de karakteristieken van de deelnemers en de sociale context.
Twee hypothesen zullen onderzocht worden: Jongeren uit lagere sociale klassen kiezen voor hardere vechtsporten, terwijl jongeren uit hogere sociale klassen aangetrokken worden tot zachtere vechtsporten en het beoefenen van een vechtsport volgens de traditionele en de sportieve benadering zal positievere sociaal-psychologische gevolgen hebben dan wanneer jongeren een vechtsport beoefenen volgens de efficiëntiebenadering.
Methode: Op basis van een uitgebreide literatuurstudie werden 3 vragenlijsten ontwikkeld. Deze worden getest en verfijnd aan de hand van een pilootstudie, waarbij de vragenlijsten worden voorgelegd aan 90 kinderen (tussen 8 en 13 jaar) met hun ouders en 15 trainers. Om de aanpak van de trainer te onderzoeken, zal een index ontwikkeld worden. Deze zal getest worden door 15 trainers te observeren tijdens het begeleidingsproces op trainingen. Vervolgens zullen de vragenlijsten afgenomen en de index gemeten worden bij een representatieve steekproef van zowel jonge vechtsportbeoefenaars in Vlaanderen, als hun ouders en hun trainer.
Resultaten en Conclusie: Nog niet van toepassing.
Probleemsignalering: Zoals hierboven aangegeven dient er rekening gehouden te worden met verschillende factoren (de structurele kwaliteiten van de sport, het type van begeleiding, de karakteristieken van de deelnemers en de sociale context). Het zal moeilijk zijn te achterhalen in welke mate deze factoren een invloed zullen hebben op de sociaal-psychologische gevolgen.
Het is ook onmogelijk alle vechtsporten te onderzoeken, aldus is een selectie hierin noodzakelijk. Het beste wordt er geopteerd voor twee extremen, zo kan er onderzocht worden in hoeverre deze twee van elkaar verschillen. De moeilijkheid hiervan is het vinden van goede extremen binnen de verschillende vechtsporten.
Original languageDutch
Title of host publicationFourth PhD Research Day of the Faculty of Physical Education and Physiotherapy
EditorsVrije Universiteit Brussel
Publication statusPublished - Apr 2008

Publication series

NameFourth PhD Research Day of the Faculty of Physical Education and Physiotherapy

Bibliographical note

Vrije Universiteit Brussel

Keywords

  • Martial arts
  • Children
  • social-psychological outcomes

Cite this