Archeologie en Heemkunde. ASpecten van de archeologie van de Middeleeuwen en de Vroeg-Moderne Tijden, vnl.in Vlaanderen. Laarne &Ichtegem, 2000, 99pp. [Cursus Opleiding Heemkundigen en Volkskundigen]

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 2000

Bibliographical note

(Nat. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent: lokale vereniging).

Cite this