Behandeling van patiënten met chronische lagerugklachten: zin en onzin van sesorimotorische controletraining

N. Roussel, Ulrike Van Daele

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten vertonen zeer uiteenlopende klinische kenmerken. Toch beschouwde men bij wetenschappelijk onderzoek tot voor kort al deze patiënten als één homogene groep en paste men dezelfde therapie toe. De resultaten van studies waarin patiënten met chronische lage rugklachten als homogene groep behandeld worden, zijn echter teleurstellend. De laatste jaren wordt duidelijker dat men patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten niet als homogene groep mag beschouwen, maar dat men meer naar onderliggende patiëntenkenmerken dient te kijken.

In de internationale richtlijnen voor de behandeling van patiënten met chronische lage rugklachten wordt de actieve revalidatie benadrukt. Aangezien er in deze richtlijnen geen consensus is betreffende het type oefeningen dat uitgevoerd moet worden, is het aan de kinesitherapeut om een keuze te maken van de oefenvorm die hij of zij aan de patiënt geeft. Bij een deel van de patiënten is er sprake van neuromusculaire veranderingen. Het behandelen van deze neuromusculaire veranderingen kan een onderdeel zijn van een kinesitherapeutische behandeling. In dit hoofdstuk worden eerst de neuromusculaire veranderingen die kunnen optreden bij patiënten met chronische lage rugklachten kort samengevat. Vervolgens wordt een zeer specifieke oefentherapie toegelicht, nl. het heraanleren van de sensori-motorische controle van de lumbopelvische regio. Tot slot wordt zowel vanuit een wetenschappelijk standpunt als vanuit onze klinische expertise de zin en/of onzin van deze sensori-motorische controle training besproken.
Original languageDutch
Title of host publicationAls pijn chronisch wordt. Revalidatie van patiënten met chronische pijn.
PublisherStandaard Uitgeverij
Pages163-182
Number of pages20
ISBN (Print)978-90-341-9306-3
Publication statusPublished - 1 May 2009

Keywords

  • low back pain

Cite this