Beschrijvend en praktijkgericht effectonderzoek van het traject inzake de kortdurende thuisbegeleidingsdiensten binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Deel 1.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Dit rapport brengt verslag uit van een praktijkgestuurd effectonderzoek. Het is een onderzoek waarin onderzoekers en hulpverleners gezamenlijk optrekken, met als doel informatie te verzamelen waarmee de uitkomsten van het praktisch handelen van een voorziening of een groep van voorzieningen verhelderd en getoetst worden. Doel is het werk van de voorziening te verbeteren en ten opzichte van buitenstaanders te legitimeren. In huidig onderzoeksrapport staan de kortdurende thuisbegeleidingsdiensten binnen de Bijzondere Jeugdbijstand centraal.
Het rapport is opgedeeld in vier hoofdstukken. Er wordt gestart met een inleidend deel waarin de context van het onderzoek, kortdurende thuisbegeleidingsdiensten, methodisch handelen en de effectladder zijn gesitueerd. In het tweede hoofdstuk, opzet van het onderzoek, zijn de algemene doelstelling, onderzoeksvragen, deelnemende kortdurende thuisbegeleidingsdiensten en onderzoeksmethode van het onderzoek uiteengezet. In het derde deel zijn de onderzoeksresultaten m.b.t. de methodiekbeschrijvingen en de focusgroepen met medewerkers van de kortdurende thuisbegeleidingsdiensten gepresenteerd. Het laatste hoofdstuk, discussie en besluit, tracht de informatie uit voorgaande delen samen te brengen. In het algemeen besluit worden de belangrijkste conclusies verwoord. Vervolgens worden enkele kanttekeningen bij het onderzoek geformuleerd. We sluiten het hoofdstuk ten slotte af met enkele aanbevelingen voor beleid en praktijk.
Original languageDutch
Place of Publicationbrussel
PublisherVrije Universiteit Brussel
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • descriptive research
  • practice-based research
  • home-visiting intervention

Cite this