Abstract

In het voorjaar van 2019 organiseerde de onderzoeksgroep TOR een grote surveybevraging bij 10.000 (ex-)Brusselaars omtrent hun verhuismotieven. Deze survey vond plaats binnen het kader van het BRUXODUS-project, een project dat gefinancierd wordt door Innoviris binnen het ANTICIPATE-programma.
Een representatief staal van 10.000 (ex-)Brusselaars tussen de 18 en 75 jaar, woonachtig in België werd getrokken op basis van het rijskregister. Deze groep werd uitgenodigd om deel te nemen aan een online bevraging van hun verhuismotieven. Er werd gepeild naar verhuismotieven gerelateerd aan het gezin, werk, studie en woonomgeving. Daarnaast kregen deze respondenten vragen voorgeschoteld omtrent onder andere hun achtergrond, gezinssituatie, politieke attitudes, leefstijl en sociale identiteit. Ook werd hen gevraagd om hun mening te geven op een aantal vragen over hoe het leven in het Brussels Gewest verbeterd kon worden.
In dit rapport worden de technische aspecten van het veldwerk besproken. Er wordt eerst ingegaan op de steekproeftrekking en de response besproken. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende vragenlijsten, het verloop van het veldwerk en de organisatie van de privacybescherming in lijn met de AVG-wetgeving. Ten laatste wordt een overzicht gegeven van de cleaning en worden de frequentietabellen van de verschillende variabelen in het gecleande databestand weergegeven.
Original languageDutch
PublisherVakgroep Sociologie / Onderzoeksgroep TOR / Vrije Universiteit Brussel
Commissioning bodyINNOVIRIS - Brussels Institute for scientific research
Number of pages434
Publication statusPublished - 29 Nov 2019

Cite this