De adel ingelijst. “Adelslijsten” voor het graafschap Vlaanderen in de veertiende en vijftiende eeuw

Frederik Buylaert, Jan Dumolyn, Pieter Donche, Eric Balthau, Hervé Douxchamps

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

In deze bijdrage wordt een uitgave, datering en contextualisering gegeven van een reeks documenten die betrouwbare en uitgebreide overzichten aanreiken van de adel van het graafschap Vlaanderen op zeven verschillende tijdstippen tussen 1362 en 1481. Deze documenten vormen in hoofdzaak de neerslag van de militaire functie van de adel van dit gewest. Deze bronnen laten in de eerste plaats toe om nieuwe inzichten aan te reiken voor de interpretatie van de laatmiddeleeuwse Vlaamse adel, die sterk verweven is met de lopende debatten rond economische verandering en staatsvorming. Daarnaast wil deze uitgave als werkinstrument fungeren voor persoons- en statusidentificaties in lopend en toekomstig onderzoek naar de economische, politieke en culturele geschiedenis van de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Ten slotte werpen de vele zestiende- en zeventiende-eeuwse afschriften van deze lijsten mogelijk ook nieuw licht op de ontwikkelingen in de adels- en elitegeschiedenis van de vroegmoderne periode.
Original languageDutch
Pages (from-to)47-187
Number of pages141
JournalHandelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Volume173
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • Elites
  • Late medieval Flanders
  • Critical edition
  • Muster rolls

Cite this