De geschiedschrijving en de beeldvorming over de Opstand in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw)

Research output: Book/ReportBook

Bibliographical note

In: J. Craeybeckx, F. Daelemans en F. Scheelings (eds), '1585: Op gescheiden wegen...' Acta colloquii Bruxellensis 22-23 XI 1985. Leuven, 1988, p. 151-180.

Cite this