De impact van telewerken op verkeersexternaliteiten: Toepassing op Vlaanderen en Brussel

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Uit eerder uitgevoerde onderzoeken (Illegems en Verbeke, 2003) is gebleken dat de implementatie van telewerken op grote schaal mede een oplossing zou kunnen bieden voor de structurele files in en rond Brussel en andere probleemgebieden doordat op een proactieve manier wordt ingewerkt op het congestievraagstuk in dichtbevolkte gebieden. Telewerken reduceert de vraag naar mobiliteit zodat de discrepantie tussen de vraag naar mobiliteit en het infrastructuuraanbod effectief afneemt. Indien telewerken wordt geïmplementeerd op een voldoende grote schaal, dan kan dit een aantal belangrijke socio-economische spill-over effecten genereren, zoals een verbetering van de verkeersmobiliteit, de bescherming van het milieu, een betere integratie van het familiaal leven en het professioneel leven (work-life balance), enz.. De implementatie van telewerken zou bijgevolg een substantiële bijdrage kunnen leveren tot het verminderen van een aantal problemen gerelateerd aan dichtbevolkte, stedelijke gebieden. Volgens eerder uitgevoerde berekeningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geeft de maximale penetratiegraad van telewerken op middellange termijn aanleiding tot een jaarlijkse besparing tussen 215 miljoen en 465 miljoen euro in externe kosten gerelateerd aan verkeerscongestie, atmosferische vervuiling, geluidshinder en verkeersongevallen (Illegems en Verbeke, 2003). In deze paper wordt deze calculatie uitgebreid naar het hele Vlaams Gewest, op basis van concrete beleidsscenario's.
Original languageEnglish
Title of host publicationMobiliteit en grootstedenbeleid
EditorsM. Despotin, C. Macharis
Place of PublicationBrussel
PublisherVUBPRESS
Pages349-378
Number of pages30
ISBN (Print)90-5487-397-3
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameMobiliteit en grootstedenbeleid - 27e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres

Bibliographical note

M. Despotin & C. Macharis

Keywords

  • verkeerscongestie

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De impact van telewerken op verkeersexternaliteiten: Toepassing op Vlaanderen en Brussel'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this