De rol van Overgewicht in Sociometrische Status, Competentiebeleving en Emotionele en Gedragsproblemen bij Adolescenten in de gewone bevolking

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingMeeting abstract (Book)

  Abstract

  Samenvatting

  Onderzoek naar de rol van Overgewicht in Sociometrische Status, Competentiebeleving en Emotionele- en Gedragsproblemen bij Adolescenten in de gewone bevolking

  Marjolijn van den Berg, Johan Vanderfaeillie & Deborah Willems

  Obesitas is een risicofactor voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid. Vooroordelen en discriminatie ten aanzien van dikke mensen kunnen leiden tot heel wat psychische stress. In klinische populaties wordt obesitas in verband gebracht met psychosociale problemen. In niet-klinische populaties is deze relatie nog onduidelijk (Braet, Mervielde & Vandereycken, 1997; Erermis et al, 2004). In deze bijdrage rapporteren we over een onderzoek naar de relaties tussen gewicht, sociometrische status, competentiebeleving en psychosociale problemen bij adolescenten uit de gewone populatie.
  In een willekeurige steekproef van scholen uit de regio Halle-Vilvoorde werden 389 leerlingen bevraagd. Van 367 (responsrate= 85,75%) leerlingen (183 jongens en 184 meisjes) zijn de gegevens bruikbaar voor analyse. De gemiddelde leeftijd is respectievelijk 18,2 (s= 1,1) en 17,6 (s= 0,8) jaar. De gedrags- en emotionele problemen worden gemeten met de Youth Self Report, de competentiebeleving met de Competentie Beleving Schaal voor Adolescenten, de sociometrische status door middel van peer nomination.
  Er wordt geen verband gevonden tussen gewicht en emotionele- en gedragsproblemen. Gewicht en sociometrische status zijn evenmin geassocieerd. Er bestaat ook geen relatie tussen sociometrische status en emotionele- en gedragsproblemen. Zowel overgewicht als een lage sociometrische status hangen samen met een lagere zelfwaardering.
  Gewicht speelt geen rol in het psychosociaal welbevinden van adolescenten in de normale populatie. Zowel adolescenten met overgewicht als verworpen leerlingen hebben een lager gevoel van eigenwaarde. Wat de invloed hiervan is op lange termijn moet nader onderzocht worden.


  Referenties:
  Braet, C., Mervielde, I & Vandereycken, W. (1997), Psychological Aspects of Childhood Obesity: a controlled study in a Clinical and Nonclinical Sample, Journal of Pediatric Psychology, 22, p 59-71.
  Erermis, S., Cetin, N., Tamar, M., Bukusoglu, N., Akdeniz, F. & Goksen, D. (2004), Is Obesity a Risk factor for Psychopathology among Adolescents?, Pediatrics International, 46, p 296-301.
  Original languageDutch
  Title of host publicationZesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Groeien in diversiteit en samenhang. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
  Pages101-101
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this