De Strafuitvoeringsrechtbank aan het werk: methodologische reflecties bij etnografisch onderzoek

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Abstract

Sinds 1 februari 2007 beslissen in België multidisciplinair samengestelde strafuitvoeringsrechtbanken over vier aspecten van het strafuitvoeringstraject van gedetineerden met een straftotaal van meer dan drie jaar. Zij worden geïnformeerd door o.a. het advies van het Openbaar Ministerie en de gevangenisdirectie. Ook kunnen dader en slachtoffer, met hun respectievelijke raadsmannen, deelnemen aan de zitting. Dit samenspel van niet-professionele en professionele actoren met diverse specialisaties en achtergronden en de specifieke materie waarover beslist wordt, schept een unieke Belgische strafrechtelijke context die het onderwerp vormt van deze studie.

In dit onderzoek trachten we de werking van de multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbank bloot te leggen en te begrijpen door middel van een etnografisch onderzoek naar haar interacties, beslissingsprocessen en -praktijken met aandacht voor de verschillende actoren die hier formeel, maar ook informeel bij betrokken zijn. In dit kader werden er reeds langdurige observaties verricht bij een Nederlandstalige SURB, het Parket van deze SURB, de gevangenisdirectie en de PSD van één van de gevangenissen waarvoor deze SURB bevoegd is, aangevuld met half -open interviews. Deze paper focust op de gehanteerde methodologie en het onderzoeksproces tot op heden. Nadat we het onderzoek hebben gekaderd, reflecteren we over de gemaakte onderzoekskeuzes en enkele dilemma-s en problemen waarmee we werden geconfronteerd. De paper wordt gestoffeerd aan de hand van enkele concrete onderzoekservaringen.
Original languageDutch
Title of host publicationCriminologisch forum van de Vlaamse vereniging voor Criminologie: ‘Criminologisch onderzoek in Vlaanderen III: “(In)tolerantie in grootstedelijke context”
Publication statusPublished - 11 Feb 2011

Keywords

  • sentencing

Cite this