De toegevoegde waarde van de jaarrekening voor micro-entiteiten? Een kritische analyse vanuit Belgisch perspectief

Research output: Unpublished contribution to conferenceUnpublished paper

Abstract

Dit artikel gaat dieper in op het debat inzake de toegevoegde waarde van een jaarrekening voor micro-entiteiten. Naast een overzicht van de belangrijkste voor- en tegenargumenten behelst dit artikel voornamelijk een empirisch onderzoek waarin deze argumenten worden afgetoetst bij de Belgische micro-entiteiten. Hierbij wordt ook gepolst naar hun reacties inzake een mogelijke afschaffing van de jaarrekeningplicht voor micro-entiteiten. Uit de 93 ingevulde enquêtes door Belgische micro-entiteiten, blijkt dat de meerderheid van de respondenten (60%) voorstander is van een afschaffing van de jaarrekeningplicht, hoofdzakelijk omwille van het kostenaspect dat er aan verbonden is. Een ruim aandeel van de respondenten (40%) blijkt echter gekant te zijn tegen een afschaffing. De jaarrekening vormt voor deze laatste groep een belangrijk instrument, zowel voor eigen gebruik als ter beoordeling van de financiële situatie van andere ondernemingen. Hoewel we de resultaten van het onderzoek met de nodige omzichtigheid moeten interpreteren, gelet op de lage responsgraad, is er toch een indicatie dat het belang en het gebruik van financiële informatie van en door micro-entiteiten niet zomaar mag worden verwaarloosd.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 22 Sep 2011

Keywords

  • financial statements

Cite this