De vroegmiddeleeuwse bewoning van de Belgische kustvlakte: een overzicht aan de hand van recent onderzoek op de terpsite Leffinge-Oude Werf

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingMeeting abstract (Book)

Abstract

Sinds een vijftiental jaar is duidelijk dat het traditionele beeld van een overstroomde, onbewoonbare kustvlakte in de vroege middeleeuwen niet kan volgehouden worden. Integendeel, geomorfologisch en archeologisch onderzoek heeft ondertussen duidelijk gemaakt dat dit schorregebied al lang voor de bedijking rond het jaar 1000 menselijke bewoning kende.
In 2010 voerde de Vrije Universiteit Brussel terreinonderzoek uit op de site 'Oude Werf' nabij Leffinge. Hier was tussen de 7e en de 12e eeuw n.Chr. een kleine nederzetting gelegen. Voor het eerst kon bovendien vastgesteld worden dat reeds in die vroege periode kunstmatige ophogingen (terpen) werden aangelegd. De bewoners bedreven er vooral aan schapenteelt, maar waren allesbehalve geïsoleerd: de materiële cultuur op deze en vergelijkbare sites wijst op nauwe contacten met de rest van het Noordzeegebied. Het onderzoek wijst overigens ook op de kwetsbaarheid van dit soort weinig zichtbaar, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt erg waardevol erfgoed.
Met de resultaten van de opgraving op Leffinge-Oude Werf als leidraad komen in deze lezing een aantal recente archeologische inzichten aan bod over de bijzondere leefwereld die de onbedijkte kustvlakte vormde. Hieruit zal blijken dat niet alleen het landschap, maar ook de sociale, economische en culturele netwerken van de bewoners een bepalende rol speelden.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium 'Walraversijde met zicht op zee. Middeleeuwse schepen en maritieme nederzettingen archeologisch bekeken', Raversijde (BE)
Publication statusPublished - 23 Mar 2012

Keywords

  • early middle ages

Cite this