De weerslag van de inwerkingtreding van de artikelen 2:44 en 2:46 W.V.V. op de rechtsmacht van de Raad van State

Research output: Contribution to journalArticle

11 Downloads (Pure)

Abstract

Door de inwerkingtreding van artikel 2:44 W.V.V. zal de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, zich niet langer kunnen uitspreken over vorderingen tot nietigverklaring van eenzijdige administratieve rechtshandelingen die werden gesteld door de organen van administratieve overheden waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weze het aanvullend, van toepassing is. Voortaan is de ondernemingsrechtbank ter zake bevoegd, tenzij met een specifieke wetsbepaling of door de toepassing van de equivalentietoets de rechtsmacht opnieuw bij de Raad van State wordt gelegd.
Original languageDutch
Pages (from-to)283-297
Number of pages14
JournalRechtskundig Weekblad
Issue number8
Publication statusPublished - 15 Oct 2019

Keywords

  • company law
  • administrative law

Cite this