De winstpremie

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De winstpremie is een vernieuwde vorm van werknemersparticipatie. De werkgever kan een deel van zijn winst toekennen als collectieve bonus aan de werknemers. De gunstige behandeling in de fi scaliteit en de sociale zekerheid maakt de winstpremie tot een aantrekkelijke verloningsvorm. Dit artikel toetst of de winstpremie al dan niet afbreuk doet aan de beginselen die initieel aan de grondslag lagen van de werknemersparticipatiewet uit 2001. Uit een kritische evaluatie aan de hand van de modaliteiten van winstpremie blijkt dat de vereenvoudiging van de invoeringsprocedure inderdaad tornt aan een aantal van deze beginselen.
Original languageDutch
Pages (from-to)363-376
JournalRechtskundig Weekblad
Volume82
Issue number10
Publication statusPublished - 3 Nov 2018

Cite this