Development and implementation of an institution wide electronic portfolio.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

In dit artikel wordt na een algemene schets van educatief portfoliogebruik en competentiegericht onderwijs, de ontwikkeling van een generiek, instellingsbreed studentenportfolio besproken.
Aan het gebruik van portfolio in het onderwijs ligt een aantal onderwijs
kundige uitgangspunten ten grondslag. In het eerste deel van het artikel
vatten we ze bondig samen en lichten we ze kritisch door. Vervolgens geven we een overzicht van het groeiende aantal portfolio-initiatieven aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Omdat portfoliobegeleiding en -beoordeling perfect bij het vernieuwde competentiegerichte onderwijsconcept van de VUB passen, ontwikkelt het VUB Onderwijsvernieuwing & OnderwijsServiceCentrum een breed, bruikbaar elektronisch portfoliosysteem.
Op basis van praktijkervaringen, werden de functionele vereisten voor de
implementatie van de e-portfolio vastgelegd. De keuze voor een open-
sourceontwikkelingsomgeving resulteerde in een snelle prototypering,
dankzij de beschikbaarheid van ingebouwde tools (zoals gebruikersbeheer,
veiligheidsbeheer, inhoudsbeheer) en van plug-ins. Het open karakter van
het systeem biedt ook de beste garanties voor verdere ontwikkeling, flexibiliteit en koppeling aan andere projecten (nu kennisbeheersysteem) en databanken. Er wordt een beschrijving gegeven van het portfoliosysteem zoals dit nu in ontwikkeling is en ook van de toekomstmogelijkheden van portfoliobegeleiding.
Dit artikel richt zich in de eerste plaats tot opleidingsverantwoordelijken, onderwijscoordinatoren en onderwijstechnologen. Maar het biedt extra inzichten aan al wie wil nadenken over de groeiende mogelijkheden van portfolio in combinatie met ICT.
Translated title of the contributionDevelopment and implementation of an institution wide electronic portfolio.
Original languageDutch
Title of host publicationICT en Onderwijsvernieuwing
PublisherWolters-Plantyn
Pages97-116
Number of pages20
Volume6
ISBN (Print)90-301-1582-3
Publication statusPublished - 2004

Cite this