Different Translation Cultures: How English neologisms are translated into French and Dutch

Research output: Contribution to journalArticle

237 Downloads (Pure)

Abstract

Vandaag is het Engels de taal van onderzoek en ontwikkeling. Dit impliceert
dat nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan in een dynamisch
denkproces dat zich hoofdzakelijk afspeelt binnen de cognitieve ruimte
van het Engels. Nieuwvormingen ontstaan in een creatief denkproces van
individuele onderzoekers en bij gedachtewisselingen tussen onderzoekers
onderling. Het creëren van nieuwe termen (nieuwvormingen of neologismen)
maakt vaak deel uit van een kennisuitbreidingproces. Omdat het
Engels wereldwijd de eerste taal geworden is van wetenschap en innovatie
kan domeinverlies optreden bij andere talen zoals het Nederlands en het
Frans. Domeinverlies betekent dat een taalgroep niet langer de eigen taal
hanteert om na te denken en te communiceren over een aantal onderwerpen.
Als zowel onderzoek en ontwikkeling als onderwijs en beleidsvorming
het Engels als eerste taal gebruiken, riskeren we ook functieverlies in
andere talen. Dat zou kunnen impliceren dat er niet meer ten volle kan worden
nagedacht, gedoceerd, gepubliceerd en gediscussieerd, over een aantal
vakgebieden in het Nederlands en het Frans en in andere talen omdat de
terminologie niet meer actief wordt ontwikkeld. In dit artikel zullen we ons
afvragen hoe Franstalige en Nederlandstalige wetenschappers neologismen
die in het Engels zijn gecreëerd integreren in hun taalgebruik.
| 53
bw_n-f2018_Opmaak 1 23-02-18 15:49 Pagina 53
Original languageDutch
Pages (from-to)53-76
Number of pages24
Journaln/f - tijdschrift van de Association des Néerlandistes de Belgique francophone
Volume13
Publication statusPublished - 10 Apr 2018

Keywords

  • meertalige moleculaire terminologie
  • neologismen
  • vertalen van neologismen
  • vertaalcultuur

Cite this