Doctoraatsonderzoek: Weerbaar, weerspannig of crimineel? Meisjes en jonge vrouwen tussen emancipatie en delinquentie tijdens het interbellum

Research output: Contribution to journalOther scientific journal contribution

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 2001

Bibliographical note

Sophia Nieuwsbrief, 27 (3de trimester 2001), pp. 45-46.

Cite this